Pohřební služba OMEGA

Revoluční 12, 794 01 Krnov, IČO: 12672513, DIČ: 359-430814469, Tel./Fax: 554 614 611


Pohřební služba OMEGA

Hudba a verše - Pohřební služba OMEGA s.r.o. Krnov

Hudbu zajistíme na přání - vážnou hudbu, moderní, lidovou, živou dechovou, nebo pěvecký sbor za doprovodu varhan.

VERŠE PRO MAMINKU

verš č. 38  
Největší poklad na světě 
je srdce drahé matky,  
a kdo je ztratil, chudý jest,  
byť největší měl statky. 

Jan Neruda

verš č. 60
Od života pro sebe nic jsi nežádala,
vše jen pro své děti a rodinu,
své zlaté srdce celé jsi nám dala,
věčný klid dejž Bůh Ti v odměnu.

 

verš č. 61
Za předobré srdce mateřské 
na světě náhrady není, 
proto je tolik bolestné 
s maminkou rozloučení.  

verš č. 71
Zhasly oči plné lásky
naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy na ni
v srdcích našich vzpomínky.

verš č. 73
Kdo ztratil lásku matčinu,  
ten často na ni v bolu vzpomíná,  
vždyť byla to láska nejdražší,  
kterou k nám měla jen maminka jediná. 

verš č.76
Za tvoji lásku, maminko naše zlatá,
za tvoje velké oběti,
buď Tobě, rodná země lehkou,
toť poslední je přání od dětí.

Verš č. 68
Zapadlo sluníčko, umřelas mamičko,
odešlas maminko milá. 
Slova to nepoví-nikdo se nedoví,
čím jsi nám, maminko, čím jsi nám byla.

verš č.78
Ztichlo navždy srdce zlaté, 
zhasl na tvých očích svit.
těžko se nám bude tady,
bez tebe, maminko, žít....

verš č. 249  
 Odešlas, maminko, neznámo kam,  
 vzpomínka po Tobě zůstane nám,  
 vzpomínka krásná, maminko milá,  
 Ty, že jsi pro nás vždycky jen žila.  

verš č. 257
Odešla jsi od nás, maminko drahá,
jen vzpomínek nám zbylo na tisíc
a srdce svírá krutý bol,
že nevrátíš se nám nikdy víc....
 

verš č. 344  
Když umře maminka, sluníčko zajde,  
 v srdci nám zůstane smutek a chlad,  
 po širém světě, ach, sotva se najde,  
 kdo by jak maminka, měl nás tak rád.  

verš č. 36
Za předobré srdce mateřské,
na světě náhrady není -
proto je tolik bolestné
s maminkou rozloučení. 

verš č. 256  
Tak krátko šla jsem s Vámi,  
hle, tu se cesty dělí  
a ptáci nad hlavou  
mi píseň nedopěli.

Jiří Wolker

verš č. 250
Nezemřela jsem, neboť vím,
že budu žít stále v srdcích těch,
kteří mě milovali.
 

 

 verš č. 27 
Posílám pozdrav poslední... 
všem, kdo měl mne rád, 
Mně se víc nerozdení, 
já budu spát. 
 

 

verš č. 54
Zvedám jí ruku. Je v ní chlad,
prsty jsou přitisklé k dlani.
Kytičku chci jí do nich dát,
už naposledy tentokrát.
A ještě se mi brání.

Jaroslav Seifert 

VERŠE PRO TATÍNKA

verš č. 81
Drahý tatínku, jen jednou
v životě jsi nás zarmoutil,
a to bylo v té chvíli,
kdy jsi nás navždy opustil.

verš č. 90
Tatínku drahý, starostlivý,
Tvůj život byl dokonán,
ale láska a vzpomínky
na Tebe zůstanou.

verš č. 28 
Pracoval vždy do únavy,
klidu sobě nedopřál.
Srdce jeho zlaté bylo,
každému jen blaho přál.
Za vše dobré, co vykonal,
tichý spánek buď mu přán.

verš č. 106
Utichlo srdce Tvé šlechetné bytosti,
jež pro nás nejdražším pokladem byla,
nás jsi tu zanechal v zármutku, bolesti,
jen věčná vzpomínka, tatínku drahý,
na Tvoji lásku jak drahokam zbyla...
 

verš č. 26
Umlklo srdce znavené,
přestalo bít,
budiž Ti, drahý tatínku,
za všechno vřelý dík.

verš č. 224
Klesly ruce pracovité,
dotlouklo srdce otcovo,
zhasl oka svit, budiž Ti, tatínku,
za všechno vřelý dík.

verš č. 85
Ztichlo navždy srdce zlaté,
zhasl na Tvých očích svit,
těžko se nám bude tady
bez Tebe, tatínku, žít.

verš č. 264
Za Tvoji lásku, tatínku náš zlatý,
za Tvoje velké oběti,
buď Tobě, rodná země lehkou,
toť poslední je přání od dětí.

verš č.19
Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

verš č. 21
Kdo v srdci žije, neumírá.

František Hrubín

Verš č. 3
Až tady nebudu, zmizí jak sen,
co jsem si ponechal pro sebe jen.
Až tady nebudu, žít bude dál
v druhých, co jsem jim v životě dal.

verš č. 1
Až umřu, nic na tomto světě
se nestane a nezmění.
Jen srdcí několik se zachvěje
v rose jak k ránu květiny.

Jiří Wolker

verš č. 44
Nezemřel jsem, neboť vím,
že budu žít stále v srdcích těch,
kteří mne milovali.
 

verš č. 99
Čím byl jsi nám,
to ví jen ten, kdo ztrácí,
čím byl jsi jiným,
Bůh Ti to už splácí

verš č. 47
Po krátkých cestách
chodili jsme spolu,
na dalekou
odešel jsi sám.

verš č. 253
Neplačte mnoho nade mnou,
ať mohu klidně spát,
Bůh pokynul, já za ním jdu,
muselo se tak stát. 
 

verš č. 239
Vše zmizí, jen stopy Tvé práce
a lásky zůstanou.  

verš č. 246
Odešels, táto, bez slůvka rozloučení,
tak náhle, že těžko k uvěření.

VERŠE PRO VĚŘÍCÍ

verš č. 164
Neplačte již moji drazí,
že mne není víc,
až i vás Bůh povolá,
přijdu já vám vstříc.

verš č. 200
Setřel Bůh všelikou slzu
s očí jejích a smrti jíž více nebude
ani kvílení, ani křiku, ani bolesti
nebude více.                 Zjev. 21,4 

verš č. 186
I kdybych měla projít
údolím stínu smrti,
nebudu se bát, neboť Ty,
Bože můj, se mnou jsi.

verš č. 202
Žádná smrt nemůže být zlá,
které předchází život dobrý.

Kramerius

verš č. 194
„Musíme skrze mnohá soužení vejíti
do království božího.“
Skut.apoštolské 14,22

verš č. 206
Letěla bělounká holubička,
letěla do nebíčka.

verš č. 195
Milosrdenství Boží na věky
chváliti budu.

verš č. 251
Bůh povolal Tě v nebes chrám,
bys ušel světa útrapám.

verš č. 196
Bůh pokynul, srdce dobré a milující
navždy zastavilo tlukot svůj.

verš č. 195
Milosrdenství Boží na věky
chvíliti budu.


 

Verš č. 253
Koho Bozi milují,
ten umírá mlád.

 

Kontakt

Pohřební služba OMEGA s.r.o.
Revoluční 12,
794 01 Krnov
C 38360 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Jednatelka firmy
Michaela Němcová
IČO: 293 90 303
DIČ: CZ 293 90 303
Tel./Fax: 554 614 611
Pohotovost: 602 785 225
Email:
pohrebnisluzbaomegakrnov
@seznam.cz

Provozní doba:
Po - Pá: 8:00 - 16:00 hod

Po telefonické domluvě je možno vyřídit pohřeb v sobotu či v neděli nebo po pracovní době

LADY BUSINESS MORAVSKOSLEZKÉHO KRAJE 2015

Památeční sklo

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Jméno Telefon * E-mail * Dotaz